Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Dahlia paper flower - Hướng dẫn làm hoa thược dược từ giấy


Sản phẩm sau khi hoàn thành <3HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tạo phần nhị tròn bên trong bằng bông hoặc xốp gọt tròn. Bọc ngoài bằng 1 đoạn giấy cắt tua rua xoắn nhọn 1 đầu như hình.


2. Các lớp cánh bên ngoài ta dán 2 bên trái phải chồng lên nhau để tạo hình cánh hoa cuốn tròn.


3. Lần lượt xếp và dán cố định các lớp cánh hoa bao bên ngoài nhị để tạo hình bông hoa theo ý muốn.

4. Dùng giấy màu xanh dán làm đài hoa để che phần cuống hoa.


Hoàn thành <3BONUS

How to make calla lily paper flower - Hướng dẫn làm hoa rum bằng giấy nhún


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét