Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Cách đan khăn ống


Cách đan:

Lấy: 110 mũi khăn 1 vòng (hoặc 220 mũi khăn 2 vòng).
Đánh dấu đầu vòng.
Vòng 1: Đan xuống (Knit).
Vòng 2: *Đan lên 1 mũi, dời 1 mũi tiếp theo từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước* lặp lại đến hết dòng.
Vòng 3: Đan xuống.
Vòng 4: *Dời 1 mũi từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước, Đan lên 1* lặp lại đến hết dòng.

Lặp lại 4 dòng trên cho đến khi chiều rộng khăn khoảng 28 cm.

Giải thích:

Slip 1 wyif (With Yarn In Front): dời 1 mũi theo chiều đan lên từ kim trái sang kim phải với sợi len ở đằng trước
Tham khảo Slip wyif ở đoạn 1:20 – 1:40
Nguồn: dan-moc.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét