Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Hướng dẫn các mũi móc cơ bản (chart chữ)

Khi sử dụng chart chữ chúng ta thường gặp 1 số thuật ngữ quen thuộc, bài viết này sẽ giới thiệu cách móc các mũi cơ bản đó:

1. Một số chữ viết tắt thường dùng trong chart chữ.

beg: beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi
bet: between = giữa (2 hàng/ 2 mũi)
ch sp: chain space = khoảng trống bằng 1 mũi bính
cont: continue = tiếp tục
dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng 1 chân
dec: decrease = giảm mũi
foll: follow = móc theo hướng dẫn
inc: increase = tăng mũi
lp(s): loop(s) = vòng chỉ
motif = mẫu hoa
patt: pattern = mẫu
prev: previous = trước đó
rem: remain = còn lại
rep(s): repeat(s) = lặp lại
row = hàng
rnd(s): round(s) = vòng tròn
RS: right side = mặt phải
sc2tog: single crochet two together = móc 2 mũi móc đơn vào cùng 1 chân
sk: skip = bỏ mũi
st(s): stitch(es) = mũi
st ch: starting chain = bắt đầu móc mũi bính
turn = xoay
tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau
tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước
tog: together = chung
WS: wrong side = mặt trái
yo: yarn over = kéo 1 vòng chỉ qua kim

2. Một số ký hiệu mũi móc của Nhật và các chữ viết tắt tiếng Anh tương ứng.


(Nguồn: dan-moc.net)

3. Hướng dẫn trực quan bằng hình ảnh và thuyết minh (Tiếng Anh).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét